تکنولوژی PON

PON

شبکه پسیو نوری یا PON (Passive Optical Network) سیستمی است که سیگنال های سرویس های ارائه شده بر روی بستر شبکه را از طریق کابل های فیبر نوری تا محل استقرار کاربران انتقال می دهد. تکنولوژی PON باتوجه به مکانی که کابل کشی فیبر نوری خاتمه می یابد به سه بخش اصلی FTTC یا اتصال فیبر نوری به محدوده های مستقر در خیابان یا پیاده روها، اتصال فیبر نوری به منازل مسکونی یا FTTH و FTTB که اتصال فیبر به ابتدای ساختمان هستند، تقسیم بندی می شود.

معماری شبکه PON

سیستم های مبتنی بر PON

تمام سیستم های مبتنی بر PON اساسا دارای یک تئوری پایه مشابه به هم هستند. حدود پهنای باند بسته به پوشش الکتریکی و پروتکل های مورد استفاده، قابل مدیریت می باشند. اولین سیستم های مبتنی بر تکنولوژی PON که در محافل تجاری مورد توجه بسیاری واقع شد، سیستم های APON بودند که دارای یک لایه الکتریکی بوده و دارای حالت انتقال ناهمگام یاATM  بودند. این سیستم ها در حال حاضر نیز مورد استفاده قرار می گیرند با تفاوت بر این که نام BPON یا Broadband PON نیز به نام APON اضافه شده است. سیستم های APON/BPON عموما دارای ظرفیت انتقال داده downstream از ۱۵۵ تا Mbps622 دارند و سرعت انتقال Upstream که به صورت مقطع های سلولی هستند حداکثر تا ۱۵۵Mbps می باشد. در سیستم پان می توان پهنای باند را به صورت دلخواه بین کاربران تقسیم نمود.

جایگزین سیستم های APON/BPON سیستم های  GPON شدند که این سیستم ها نیز بر اساس انتقال داده ATM طراحی شده و رنج متنوعی از سرعت را از ۶۲۲Mbps تا ۲٫۵Gbps برای ارسال downstream و ۱٫۲۵Gbps جهت ارسال Upstream ارائه میدهد. تکنولوژی GPON امروزه به صورت گسترده در شبکه های FTTH مورد استفاده قرار می گیرند و طبق بررسی های انجام شده پاسخگوی نیاز مشتریان تا ۱۰ سال دیگر هستند.

اما نکته قابل ذکر این است که یک تکنولوژی نو ظهور که رقیب جدی برای شبکه GPON وجود دارد با نام EPON یا Ethernet PON که از  پکت های اترنت به جای سلول های ATM برای ارسال داده استفاده می نماید. تکنولوژی EPON در آینده می تواند ارزان تر ارایه شود اما تا کنون به درجه رضایتی که تکنولوژی جی پان از مشتریان کسب کرده، نرسیده است.

شرکت مانب به عنوان شرکت پیشرو در حوزه ی تکنولوژی های جدید مخابراتی انواع خدمات فروش، نصب ،راه اندازی و پشتیبانی پروژه های ارتباطی و تجهیزات مربوط به آن را ارائه می نماید.